צמחיית פנים
שורש הגליל

עובד יהודה

טלפון: 053-2472467

Oved52@gmail.com

תכנון ועיצוב צמחיית פנים

רמי פלדשטיין

טלפון: 053-7726510

rami.feldshtein@gmail.com

מושב מנוף ד.נ משגב

מיקוד: 20184

פקס: 04-9998826